Ole Reistadløypa

Den første rødmerka skiløypa i Østmarka gikk fra Haukåsen sørover mot Ødegården og til Rustadsaga.

Skiforeningens skilt ved Haukåsen. Foto: Roar Flydal

Ole Reistadløypa er ikke mye beskrevet i historiske kilder, men jeg kom over en omtale av «dagens løype» fra 1951 i årboka til Skiforeningen. Løypa startet på Furuset og gikk sørover Haukåsen, forbi Ødegården mot Rundvann, og nordover igjen over Nøklevann og tilbake til Furuset.

«Dagens løype», fra 1951. Skiforeningens årbok

I skiforeningens årbok fra 1935 kan vi lese følgende:

«Rød-merkingen av skiløiper som ifjor blev påbegynt i Østmarka, er blitt fortsatt i vinter.
…..
I Østmarka (se skissen) er merket den løipen som Akers kommune lot oparbeide ifjor sommer. Denne går fra Nøklevann (syd Bråten gård) over Skullerudåsen-Rundvann-Smalvann-Ødegården (Skogsbr.)-Slettfjell til Brandtårnet. Løipen er lagt i lett lende og kan uten vanskelighet brukes også av mindre øvede skiløpere. Løipen gir de morsomste utforrenn om den gåes med Brandtårnet som utgangspunkt, altså i motsatt retning av den ovenfor nevnte.
 
For de mere øvede skiløpere har man i Østmarka den rekke av løiper som Skiforeningen lot merke med signalrødt (mørkrødt) ifjor vinter. Disse siste løiper er også lagt inn på kartskissen.»

Løypa er markert med litt tykkere «jernbanelinje» på kartet under:

Skisse over merkede skiløyper i Østmarka. Skiforeningens årbok, 1935

Østmarkahistorikeren Even Saugstad skiver at det var de to Ole´ne Ole Reistad og Ole Messelt som tok initiativet til denne løypa. Og at navnet på løypa de første årene dermed naturlig nok var Olaløypa. Dette stemmer bra med opplysningene fra Skiforeningen som at det var «Akers kommune (som) lot oparbeide» denne løypa. Ole Messelt var skogforvalter for daværende Aker kommunes skoger, og Ole Reistad var fra Furuset og en svært aktiv idrettsutøver.

Løypa er bare delvis merka i terrenget i dag:

 • Fra Nøklevann langs den gamle lysløypetraseen og opp langs Fjelstadbakken. Med noen få rødmerker opp fra Nøklevann til bilveien til Ødegården, men ikke markert på Skiforeningens oversikter inn til Fjelstadbakken
 • Over Skullerudåsen via Karismyr til Smalvann – rødmerka historisk løype
 • Over åsen mellom Lauvdalen og Gudbrandsdalen. Ingen synlige merker i terrenget i dag. Den seinere lysløypa fra Østmarkkapellet nordover til Katismyr (nedlagt 1994) fulgte sannsynligvis denne traseen.
 • Fra Skogsbråten over Slettfjell til hovedløypa nord i Delemyr. Ikke markert av Skiforeningen fra Skogsbråten til Slettfjell, men rødmerka i terrenget nordover fra Slettfjell. «Historisk skiløype» nordover fra Slettfjell (Høyås).
 • Fra Delemyr rundt Kamphaugknatten til lysløypa nord for Hestehullet. Ingen rødmerking i terrenget, men mulig å se tidligere ryddet trase i skogen. Ikke markert som historisk skiløype av Skiforeningen.
 • Fra lysløypa til Haukåsen. Noen rødmerker i terrenget, og også mulig å se tidligere ryddet trase i skogen. Ikke markert som historisk skiløype av Skiforeningen.

Skiforeningens markerer noen strekninger som «historisk skiløype» på sine løypekart. En historisk skiløype er en rødmerka skiløype som ikke lenger prepareres:

Skiforeningens løypekart; utsnitt fra Østmarka. Historiske løyper er markert med stiplet fiolett linje.

Det er litt usikkert om hvilke deler av løypa som bar navnet Ole Reistadløypa. For eksempel om den fortsatte nordover til Furuset (eller Ellingsrud), og om den fortsatte videre sørover på andre siden av veien til Gullsmeden.

I Østmarka ble de første skiløypene navnsatt av karttegneren Knut Valstad på Østmarka-kartet til Oppsal IF fra 1964. Valstad skiver på baksiden av kartet at «de navn som er satt på enkelte skiløyper er, bortsett fra Ole Reistadløypa, døpt av karttegneren.» Dette indikerer at navnet Ole Reistadløypa allerede fantes og var i bruk da Østmarkakartet ble utgitt i 1964.

Da sønnen Tor Valstad overtok ansvaret for turkartet rundt 1970, lurte han litt på denne Ole Reistadløypa som allerede da var lite i bruk. Men Knut sa at vi fortsatt skulle hedre Ole Reistad med ha løypenavnet med på kartet.

Dette innlegget ble publisert i friluftsliv, rødmerka, skiløyper. Bokmerk permalenken.

2 svar til Ole Reistadløypa

 1. Torgeir Stenstad sier:

  Artig at 3 av årets Historiske poster i Ola Dilt nettopp er
  lagt til Ola Reistad løypa.
  Du kan få kart ved sende meg e-post:
  Torgste@online.no

  Torgeir

 2. Tilbaketråkk: Østmarkafolk gir navn til gater - Østafor byen og vestafor Øyeren

Det er stengt for kommentarer.